ONLINE VIDEO KURSS
"LATVIEŠU VALODA 3. KLASEI"

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Klausīšanās. 1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Apgalvojuma pareizības novērtēšana atbilstoši dzirdētajam tekstam.
2. Klausīšanās. 2. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Teikumā trūkstošā vārda izvēle atbilstoši dzirdētajam tekstam.
3. Lasīšana. 3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pēc grāmatas anotācijas un bērna raksturojuma novērtē, vai grāmata atbilst konkrētā bērna interesēm.
4. Lasīšana. 4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 7 p. Darbību salikšana atbilstošā secībā, sasniedzot norādīto mērķi.
5. Valodas sistēmas izpratne. 5. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Burtu ierakstīšana mācītajās ortogrammās.
6. Rakstīšana. 6. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta novērtēšana atbilstoši dotajam plānam.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Diagnosticējošais darbs 00:50:00 vidēja 17 p. Diagnosticējošais darbs 3. klasei: lasīšana, klausīšanās, valodas sistēmas izpratne.