ONLINE VIDEO KURSS
"LATVIEŠU VALODA 3. KLASEI"
Grūtības pakāpe:
00:50:00
1. Klausīšanās. 1. uzdevums 2 p.
2. Klausīšanās. 2. uzdevums 2 p.
3. Lasīšana. 3. uzdevums 2 p.
4. Lasīšana. 4. uzdevums 7 p.
5. Valodas sistēmas izpratne. 5. uzdevums 3 p.
6. Rakstīšana. 6. uzdevums 1 p.