Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Klausīšanās. 1. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Informācijas saklausīšana tekstā.
2. Klausīšanās. 2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Teikumā trūkstošā vārda ierakstīšana atbilstoši dzirdētajam tekstam.
3. Lasīšana. 3. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Apgalvojumu pareizības novērtēšana atbilstoši tekstam.
4. Lasīšana. 4. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Teksta galvenās domas noteikšana, izvēloties atbilstošu teikumu.
5. Valodas izpratne. 5. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sinonīmu noteikšana.
6. Rakstīšana. 6. uzdevums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta atbilstības dotajam plānam novērtēšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Diagnosticējošais darbs 3. klasei 2018. gadā 00:40:00 vidēja 13 p. Diagnosticējošais darbs 3. klasei 2018. gadā