Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

13p.
1. Klausīšanās. 1. uzdevums 3p.
2. Klausīšanās. 2. uzdevums 2p.
3. Lasīšana. 3. uzdevums 3p.
4. Lasīšana. 4. uzdevums 1p.
5. Valodas izpratne. 5. uzdevums 3p.
6. Rakstīšana. 6. uzdevums 1p.