Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

11p.
1. Klausīšanās. 1. uzdevums. 4p.
2. Klausīšanās. 2. uzdevums. 2p.
3. Lasīšana. 3.1. uzdevums. 2p.
4. Lasīšana. 3.2. uzdevums. 1p.
5. Lasīšana. 4.1. uzdevums 1p.
6. Lasīšana. 4.2. uzdevums 1p.
7. Rakstīšana. 5. uzdevums. 0p.