Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

20p.
1. Lietvārda skaitļa kategorija 3p.
2. Atgriezenisko lietvārdu locīšana 7p.
3. Savrupinājumi teikumā 1p.
4. Atgriezenisko darbības vārdu lietojums 1p.
5. Īpašības vārdu "jūtīgs" un "jutīgs" lietojums 1p.
6. Personvārdi datīvā 2p.
7. Īpašības vārdu "vienreizīgs" un "vienreizējs" lietojums 1p.
8. Valodas kultūra. Lietvārds 2p.
9. Īpašības vārdu locīšana 1p.
10. Teikumi ar "cits citam" un "viens otram" 1p.