Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. I daļas 1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Teikumā iederīgu vārdformu veidošana.
2. I daļas 2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Pieturzīmju lietojums dažādas uzbūves teikumos.
3. II daļas 1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Virsraksta izveides atbilstošākā pamatojuma izvēle no dotajiem variantiem.
4. II daļas 2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Rindkopas galvenās domas noteikšana.
5. II daļas 3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Dotajam tematam atbilstošākā viedokļa noteikšana.
6. II daļas 4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Detalizētas informācijas atrašana tekstā un tās izmantošana vispārinājumam.
7. II daļas 6. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vārdu savienojumu nozīmju noteikšana pēc to lietojuma tekstā.
8. II daļas 7. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jēdziena izveides skaidrojums atbilstoši tā lietojumam tekstā.
9. II daļas 8. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Dažādu valodas līdzekļu saskatīšana un izrakstīšana no dotā teikuma.
10. II daļas 9. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmju lietojuma skaidrojums, izmantojot norādīto teikuma uzbūves veidu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eksāmens Latviešu valodā 12. klasei, 2021. gads 01:40:00 vidēja 17p. Eksāmena uzdevumu apkopojums zināšanu pārbaudei.