Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. I daļas 1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Teikumā iederīgu vārdformu veidošana.
2. I daļas 2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Pieturzīmju lietojums dažādas uzbūves teikumos.
3. II daļas 1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Virsraksta izveides atbilstošākā pamatojuma izvēle no dotajiem variantiem.
4. II daļas 2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Rindkopas galvenās domas noteikšana.
5. II daļas 3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dotajam tematam atbilstošākā viedokļa noteikšana.
6. II daļas 4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Detalizētas informācijas atrašana tekstā un tās izmantošana vispārinājumam.
7. II daļas 6. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vārdu savienojumu nozīmju noteikšana pēc to lietojuma tekstā.
8. II daļas 7. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jēdziena izveides skaidrojums atbilstoši tā lietojumam tekstā.
9. II daļas 8. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dažādu valodas līdzekļu saskatīšana un izrakstīšana no dotā teikuma.
10. II daļas 9. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pieturzīmju lietojuma skaidrojums, izmantojot norādīto teikuma uzbūves veidu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eksāmens Latviešu valodā 12. klasei, 2021. gads 01:40:00 vidēja 17 p. Eksāmena uzdevumu apkopojums zināšanu pārbaudei.