Grūtības pakāpe:
00:06:00

Visi uzdevumi:

9p.
1. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 1. uzdevums 2p.
2. Valodas sistēmas izpratne. I daļas 2. uzdevums 2p.
3. Lasīšana. II daļas 1. uzdevums 1p.
4. Lasīšana. II daļas 2. uzdevums 1p.
5. Lasīšana. II daļas 3. uzdevums 2p.
6. Valodas sistēmas izpratne. II daļas 4. uzdevums 1p.