Grūtības pakāpe:
00:05:00

Visi uzdevumi:

6p.
1. Lasīšana. II daļas 5. uzdevums 1p.
2. Lasīšana. II daļas 6. uzdevums 1p.
3. Lasīšana. II daļas 7. uzdevums 2p.
4. Lasīšana. II daļas 8. uzdevums 1p.
5. Lasīšana. II daļas 9. uzdevums 1p.