6p.

Tēmā "Eksāmens latviešu valodā 2009. g." pieejami 5 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.