Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. 1. daļas 3. uzdevums 2009 4p.
2. 1. daļas 4. uzdevums 2009 1p.
3. 1. daļas 5. uzdevums 2009 1p.