ONLINE VIDEO KURSS
"VĀCU VALODA SĀKUMSKOLAI"

Teorija

Uzdevumi

1. Vārda un attēla savienošana

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Klausīšanās un vārdu izvēle

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Jautājumu vārdu tulkojuma izvēle

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Jautājumu vārdu tulkošana no latviešu valodas uz vācu

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Darbības vārda "haben" pareizas formas izvēle

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Darbības vārda "sein" pareizās formas izvēle

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Diktāts. Teikumu klausīšanās un trūkstošo vārdu ierakstīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Vārdu pārrakstīšana pareizi, bez trūkstošiem burtiem

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Artikula noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Jautājumu klausīšanās un pareizā tulkojuma izvēle

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Jautājumu klausīšanās un pareizā tulkojuma ierakstīšana

Grūtības pakāpe: augsta

4
12. Darbības vārda "sein" pareizās formas izvēle, teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Darbības vārda "haben" ierakstīšana teikumā

Grūtības pakāpe: augsta

6
14. Darbības vārda "haben" pareizā locījuma izvēle

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Darbības vārda "sein" pareizās formas ierakstīšana teikumā

Grūtības pakāpe: augsta

6
16. Vārdu rakstīšana, saliekot burtus pareizajā secībā

Grūtības pakāpe: vidēja

6
17. Pareizā jautājumu vārda izvēle

Grūtības pakāpe: augsta

6
18. Klausīšanās un vārdu tulkojuma izvēle

Grūtības pakāpe: augsta

6
19. Vārda ierakstīšana zem attēla

Grūtības pakāpe: augsta

6
20. Pareizā darbības vārda izvēle

Grūtības pakāpe: augsta

6

Testi

Materiāli skolotājiem