ONLINE VIDEO KURSS
"VĀCU VALODA SĀKUMSKOLAI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mēbeles klasē Skolēni apgūst vārdu krājumu par tēmu "Mēbeles un priekšmeti klasē".
2. Nenoteiktais artikuls: ein/eine Skolēni iemācās nenoteikta artikula lietošanas nosacījumus. Prot veidot nenoteikto artikulu lietvārdiem vienskaitlī.
3. Personu vietniekvārdi Skolēni zina vienskaitļa 3.personas personu vietniekvārdus. Iemācās aizvietot lietvārdus ar personu vietniekvārdiem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Attēla savienošana ar vārdu 1. izziņas līmenis zema 2 p. Atpazīst vārdus par tēmu.
2. Klausīšanās un tulkošana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Saklausa vārdus vāciski un izvēlas pareizo vārdu tulkojumu.
3. Vārda un tulkojuma savienošana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina vārdu tulkojumu. No vairākiem vārdiem vācu valodā izvēlas pareizu tulkojumu latviešu vārdiem.
4. Izlaistais burts 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina vārdu pareizrakstību. Ieraksta vārdos trūkstošus burtus.
5. Vārdu pabeigšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina vārdu rakstību. Vārdu sākumam izvēlas pareizu nobeigumu.
6. Vārdu veidošana no zilbēm 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Prot no vārdu daļām salikt vārdus vācu valodā. Zina vārdu pareizrakstību.
7. Lietvārdu aizvietošana ar pareizu vietniekvārdu 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot aizvietot lietvārdus ar vietniekvārdiem.
8. Nenoteiktais artikuls, izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot lietvārdam izvēlēties pareizu nenoteiktu artikulu.
9. Personu vietniekvārdi, lietvārdu grupēšana 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Lietvārdu grupēšana pēc vietniekvārdiem ar kuriem tos var aizvietot.
10. Vietniekvārdu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot aizvietot ar vietniekvārdiem dotus lietvārdus ar nenoteiktu artikulu.
11. Vārda ierakstīšana zem attēla 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Atpazīst attēlā redzamos priekšmetus un prot pareizi uzrakstīt vārdus vācu valodā.
12. Klausīšanās un vārdu rakstīšana 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Prot pareizi uzrakstīt vācu valodā vārdus par tēmu. Klausās un pareizi uzraksta dzirdētus vārdus.
13. Vārdu rakstīšana 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Prot no dotajiem burtiem salikt vārdus un uzrakstīt tos pareizi.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nenoteiktais artikuls, grupēšana Citi vidēja 6 p. Prot sagrupēt lietvārdus pēc nenoteikta artikula (ein/ eine).
2. Vietniekvārdu izvēle Citi augsta 4 p. Lasa teikumus un papildina teikumus ar vietniekvārdiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Es un skola I 00:20:00 vidēja 19 p. Tēmas vārdu krājuma pārbaude (zina vārdu tulkojumu, saklausa un prot pareizi uzrakstīt vārdus). Zina nenoteikta artikula lietošanas nosacījumus un lieto nenoteikto artikulu vienskaitļa lietvardiem nominatīvā. Zina vienskaitļa 3.personas personu vietniekvārdus un prot aizvietot lietvārdus ar personu vietniekvārdiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Es un skola II 00:50:00 augsta 39 p. Tēmas vārdu krājuma pārbaude (zina vārdu tulkojumu, saklausa un prot pareizi uzrakstīt vārdus). Zina nenoteikta artikula lietošanas nosacījumus un lieto nenoteikto artikulu vienskaitļa lietvardiem nominatīvā. Zina vienskaitļa 3.personas personu vietniekvārdus un prot aizvietot lietvārdus ar personu vietniekvārdiem.