ONLINE VIDEO KURSS
"VĀCU VALODA SĀKUMSKOLAI"
Personu vietniekvārdi er / sie / es
 
Vācu valodā lietvārdus raksta ar lielo sākuma burtu.
Lietvārdiem var būt sieviešu, vīriešu vai nekatrā dzimte.
Artikuls nosaka lietvārda gramatisko dzimti (un skaitli).
  • Sieviešu dzimtes lietvārdiem — “die”.
  • Nekatras dzimtes lietvārdiem — “das”.
  • Vīriešu dzimtes lietvārdiem artikuls ir “der”.
Svarīgi!
Mācies lietvārdus uzreiz ar pareizu artikulu!
Personu vietniekvārdus er, sie vai es izvēlas atkarībā no aizstājamā lietvārda gramatiskās dzimtes. Personu vietniekvārdus er, sie vai es attiecina gan uz dzīvām būtnēm, gan uz priekšmetiem.

Svarīgi!
Vīriešu dzimtes lietvārdus “der” aizvieto ar vietniekvārdu er.
Sieviešu dzimtes lietvārdus “die” aizvieto ar vietniekvārdu sie.
Nekatras dzimtes lietvārdus “das” aizvieto ar vietniekvārdu es.
Piemērs:
Hier ist ein Tisch. Er ist klein. (Te ir galds. Tas ir mazs.)
Die Tafel ist schwarz. Sie ist neu. (Tāfele ir melna. Tā ir jauna.)
Hier ist ein Buch. Es ist interessant. (Te ir grāmata. Tā ir interesanta.)