Ņemot vērā portāla lietotāju pieprasījumu pēc materiāliem priekšmetā "Sociālās zinības", ir uzsākts darbs pie tēmu izstrādes 7. klasei un 8. klasei.
 
Tematiskais plāns sociālajās zinības 8. klasei
 
1. Es un mana atbildība
2. Vēlos būt vesels
3. Esmu drošs un atbildīgs
4. Mans laiks ģimenē
5. Mana nākotne sabiedrībā
6. Kā saimnieko manā pilsētā, pagastā?
7. Tiesību pasaulē
8. Latvija pasaulē
 
Būsim pateicīgi saņemt atsauksmes par jau esošajām un plānotajām tēmām.