Teorija

Lai paveiktu darbu, izpildītu kādu uzdevumu vai sasniegtu savu izvirzīto mērķi, ir nepieciešama griba un stiprs gribasspēks.
Griba jeb gribasspēks ir cilvēkam piemītoša īpašība, kas izpaužas cilvēka spējā pārvaldīt savu rīcību un rīkoties tā, kā ir nepieciešams, lai paveiktu ieplānoto.
Tas nozīmē, ka ar spēcīgas gribas palīdzību cilvēks liek pats sev pārvarēt šķēršļus, kas stājas ceļā mērķa sasniegšanai, un liek rīkoties atbilstoši, lai sasniegtu mērķi.
 
Ceļš uz mērķi nekad nav viegls, taču ar spēcīgas gribas palīdzību katrs var pārvarēt problēmas. Ir dzirdēti daudzi iedvesmojoši stāsti par cilvēkiem, kas jau agrā jaunībā sākuši smagi strādāt, lai nopelnītu sev naudu un varētu izrauties no nelabvēlīgas ģimenes. Viņiem piemita spēcīga griba, lai pretotos tā brīža dzīvei, un viņi nevēlējās neko nedarīt un palikt dzīvot nelabvēlīgos apstākļos. Tāpat ir gadījumi, kad tieši spēcīga griba ir tā, kas cilvēkam, kurš cietis avārijā un ieguvis nopietnus savainojumus, liek turpināt priecāties par dzīvi un darīt, ko viņš vēlas, nevis padoties traumām un visu mūžu dzīvot nelaimīgam.
 
Taču griba palīdz ne tikai tamlīdzīgās smagās situācijās, bet arī ikdienā. Pateicoties savai spēcīgajai gribai, mēs nolemjam cītīgi mācīties, lai iegūtu labas atzīmes un varētu mācīties labā augstskolā, kā arī tieši savas gribas dēļ mēs nolemjam vairāk trenēties, lai attīstītu savas prasmes hobijā un gūtu lielākus panākumus.
Svarīgi!
Griba ir cieši saistīta ar mērķtiecību. Mērķtiecība parāda, kāds ir tavs gribasspēks, cik spēcīga ir tava griba, pārvarot pretestību.
Cilvēkus, kuriem trūkst mērķtiecības, sauc par bezgribas cilvēkiem. Viņi nevis cenšas un rīkojas, lai pārvarētu šķēršļus, kas viņus šķir no mērķa, bet gan tikai sapņo par mērķi, fantazē, cik labi būtu, ja viņiem izdotos sasniegt mērķi, kā arī viņi bieži sūdzas par problēmām, taču neko nedara, lai tās risinātu. Šādiem cilvēkiem trūkst pārliecības, ka viņi var kaut ko izdarīt.
 
Katram no mums ir bijuši brīži, kad liekas, ka mērķi sasniegt nav iespējams un ka vieglāk būtu visam atmest ar roku. Gribu, tāpat kā mērķtiecību, var veidot! Tātad tu pats vari labvēlīgi ietekmēt savu virzību - tu vari sākt cītīgāk mācīties, tu vari vairāk trenēties, lai attīstītu savu hobiju u.tml.
Svarīgi!
Lai sasniegtu savus mērķus, ir jākļūst par brīvas gribas cilvēku.
Brīvas gribas cilvēks domā un rīkojas patstāvīgi, nevis seko pūlim.
 
Tas nozīmē, ka daudz vairāk tu varēsi sasniegt, ja sekosi savām vēlmēm, nevis tam, ko domā citi.
 
Atsauce:
Andersone G., Irbīte I., Pastore A., Zelmene D. Sociālās zinības. 7. klase. Zvaigzne ABC, 2008. 16., 17. lpp
Griba. Pieejams: https://lv.wikipedia.org/wiki/Griba