17. jūnijs - VĒSTURE
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Grūtības pakāpe:
00:40:00
1. Kas ir vēstures avoti? 1 p.
2. Sagrupē vēstures avotus 3 p.
3. Nosaki avotu veidu III 1 p.
4. Situācijas cēloņa noteikšana I 1 p.
5. Kas ir viedoklis? 1 p.
6. Cēloņi un sekas II 1 p.
7. Piederības sajūta 1 p.
8. Vēstures palīgnozares I 2 p.
9. Arhīvs un muzeji 1 p.
10. Mutvārdu vēsture atmiņas 2 p.
11. Vēstures palīgnozares I 1 p.
12. Novadu pamatiedzīvotāji I 1 p.
13. Vēstures avoti I 2 p.
14. Teika par vietas izcelsmi 2 p.
15. Novadpētniecības uzdevums 2 p.
16. Arheoloģiskie pieminekļi 1 p.
17. Brīvības piemineklis 2 p.
18. Cēlonis, notikums, sekas 3 p.
19. Ir vai nav diskriminācija? 1 p.
20. Konflikta cēlonis. Vērtības, uztvere 1 p.
21. Kas ir mecenātisms? 2 p.
22. Personiskā un sociālā atbildība 2 p.
23. Pašvaldības funkcijas I 1 p.
24. Ievieto definīcijā iztrūkstošo vārdu! 1 p.
25. Pašvaldību funkciju ietekme uz iedzīvotāj dzīves kvalitāti 2 p.