17. jūnijs - VĒSTURE
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Grūtības pakāpe:
00:40:00
1. Izvēlies avota veidu 1 p.
2. Nosaki avota veidu II 3 p.
3. Cēloņi un sekas I 1 p.
4. Situācijas cēloņa noteikšana II 1 p.
5. Vēstures palīgnozares I 2 p.
6. Mutvārdu vēsture atmiņas 2 p.
7. Novadu pamatiedzīvotāji I 1 p.
8. Vēstures avoti II 2 p.
9. Vietvārdu izcelsme III 2 p.
10. Latvijas pilsētas un novadi I 5 p.
11. Pētījuma soļi 3 p.
12. Vietas 2 p.
13. Nemateriālais kultūras mantojums I 1 p.
14. Materiālais, nemateriālais mantojums 2 p.
15. Kultūras mantojums 3 p.
16. Cēlonis un sekas 4 p.