Teorija

Uzdevumi

1. Kas ir vēstures avoti?

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Izvēlies avota veidu

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Sagrupē vēstures avotus

Grūtības pakāpe: augsta

3
4. Nosaki avotu veidu I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Nosaki avota veidu II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Nosaki avotu veidu III

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Kurš no no nosauktajiem ir viduslaiku vēstures avots?

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Kurš avots liecina? Cēsu pils

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Cēloņi un sekas I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Vēsturisko pārmaiņu cēloņi

Grūtības pakāpe: augsta

1
11. Situācijas cēloņa noteikšana I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Situācijas cēloņa noteikšana II

Grūtības pakāpe: augsta

1
13. Kas ir fakts?

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Kas ir viedoklis?

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Cēloņi un sekas II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Tagadne, pagātne

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Vēstures avoti un to veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem