Teorija

Uzdevumi

1. Attēlu hronoloģiskā secība

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Gadsimtu noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Vizuālie vēstures avoti

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Gadu tūkstošu noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Hronoloģiskā secība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Jēdzienu skaidrojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Laika skaitīšana. Nepabeigtie teikumi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Notikumu hronoloģiskā secība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Cēloņi un to sekas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Sekas un cēloņi. Grupēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Vizuālo vēstures avotu atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Gadi un gadsimti

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Laika līnija

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Laika posms starp notikumiem Latvijā

Grūtības pakāpe: augsta

1
15. Laika posma noteikšana starp notikumiem pasaulē

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

Materiāli skolotājiem