Grūtības pakāpe:
01:00:00
1. Samaksa par ražošanas resursu izmantošanu 1 p.
2. Autortiesību likums 2 p.
3. Jēdzieni II 1 p.
4. Uzņēmējdarbību reglamentējošā likumdošana 3 p.
5. Komercdarbības riski un stimuli 1 p.
6. Mārketinga 4 elementi 2 p.
7. Aprites ekonomika II 2 p.
8. Uzņēmējdarbība II 2 p.
9. Ražošanas resursu grupas, samaksa par to izmantošanu 4 p.
10. Kādā secībā uzņēmējam plānot darbus? 10 p.
11. Tirgus veidi I 1 p.
12. Jēdzieni I 1 p.
13. Tirgus un bezdarba veidi 1 p.
14. Darba līgums 2 p.
15. Bezdarba veidi I 2 p.
16. Situāciju analīze, tirgus veidi 2 p.
17. Piedāvājuma izmaiņu cēloņi I 2 p.
18. Darbaspēks I 3 p.
19. Ekonomiskās sistēmas 2 p.