Grūtības pakāpe:
00:40:00
1. Jēdzieni I 1 p.
2. Definīcijas par uzņēmējdarbību 1 p.
3. Aprites ekonomika I 3 p.
4. Uzņēmējdarbības mērķi 5 p.
5. Komercdarbības formas 3 p.
6. Mārketinga 4 elementi 2 p.
7. Uzņēmējdarbība II 2 p.
8. Tirgus veidi I 1 p.
9. Bezdarba veidi I 2 p.
10. Piedāvājuma izmaiņu cēloņi I 2 p.
11. Darbaspēks I 3 p.
12. Kas ir inflācija? Kas ir deflācija? 2 p.
13. Jēdziena skaidrojums I 1 p.
14. Inflācija vai deflācija 1 p.
15. Latvijas Bankas pienākums 2 p.
16. Naudas veidi 1 p.
17. Vienkāršo procentu aprēķins kredītam 3 p.
18. Jēdzieni I 1 p.
19. PVN no pirkuma 2 p.
20. Nodokļu saīsinājumi 2 p.
21. Bruto, neto alga, nodokļi I 2 p.
22. Nodokļi I 4 p.
23. Neto alga 4 p.