Valsts ir politiska organizācija, kas, balstoties uz tiesisku varu, nodrošina sabiedrības vadīšanu un esošās politiskās iekārtas pastāvēšanu noteiktā apdzīvotā teritorijā. Valsts trīs pamatpazīmes — teritorija, iedzīvotāji un suverēna vara.
Valsts ietver tādas institūcijas kā likumdevēja vara (parlaments, Saeima u.c.), izpildvara (valdība), bruņotie spēki, tiesas, policija un citi.

Valsts funkcijas var iedalīt iekšējās un ārējās.
 
Iekšējās funkcijas ir saistītas ar valsts pārvaldi, iedzīvotāju izglītības, labklājības, drošības un tiesiskuma nodrošināšanu.
Tiesiskuma uzturēšana – valsts rūpējas par likumu un normatīvo aktu pieņemšanu, iestādēm (tiesu, policiju, inspekcijām), kuras uzrauga normatīvo aktu ievērošanu.
Saimnieciskās darbības nodrošināšana – ar atbalstošu nodokļu politiku, ļauj veidot un attīstīt uzņēmumus, gādā par finanšu stabilitāti, uztur naudas vērtību, nodrošina sekmīgu saimniecības attīstību.
Sociālais atbalsts – Valsts nodrošina sociālo palīdzību mazāk sociāli aizsargātām grupām (ģimenēm ar bērniem, maznodrošinātiem cilvēkiem, pensionāriem, cilvēkiem ar invaliditāti u.c.), atbalstu veido gan pabalstu sistēma, gan aprūpes iestādes un dienesti.
Izglītības pieejamība, kultūras vērtību uzturēšana – valsts rūpējas par izglītību, tās kvalitāti, izsniedz izglītības dokumentus, finansē izglītības un kultūras nozares, lai uzturētu sabiedrībai nozīmīgas kultūras vērtības.
Tīras vides uzturēšana – valsts rūpējas par vides tīrību, ilgtspēju, attīstību. To valsts panāk ar likumu un atbilstošu normatīvo aktu prasībām.
Ārējās funkcijas ir saistītas ar uzdevumiem, kuri valstij jāpilda, lai veidotu drošas sadarbības attiecības ar Eiropas un Pasaules valstīm, citām sabiedrībām, lai sekmētu visas cilvēces attīstību, drošību, mieru, stabilitāti, dabas aizsardzību, un visas cilvēces labklājību un attīstību.
Starptautiskās drošības garantēšana. Valsts uztur armiju, robežsardzi, iesaistās kolektīvās drošības organizācijās ANO, NATO u.c., kuras nodrošina mieru pasaulē un teritoriju neaizskaramību.
Valsts piederīgo aizsardzība. Ārvalstīs esoši Latvijas valsts piederīgie tiek aizsargāti, kritiskos brīžos saglabā tiesības lūgt palīdzību vēstniecībās, konsulātos.
Attiecību veidošana ar citām valstīm. Iesaistoties starptautisko organizāciju darbībā, slēdzot līgumus ar citām valstīm, nodrošina iespējas savas valsts pilsoņiem veidot attiecības ar citu valstu pārstāvjiem un organizācijām.
Savas valsts kultūras un vērtību popularizēšana. Lai veicinātu atpazīstamību pasaulē, tūrismu, piesaistītu investorus (naudas ieguldītājus) valsts veido un uztur iestādes, kuras popularizē Latvijas vārdu pasaulē.
Cilvēces problēmu risināšana. Valsts iesaistās visas pasaules cilvēces problēmu risināšanā – cīņā pret terorismu, pandēmijām, vides aizsardzību, mieru.