Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Naudas aprites attīstība Teorētiskā tēma, kurā iekļauts jēdzienu skaidrojums, naudas nozīme, rašanās un funkcijas
2. Inflācija un tās mērīšana Teorijas tēma, kurā skaidrots, kas ir inflācija, kā tā rodas, kā to aprēķina. Izmaksu un cenu inflācija.
3. Banku loma ekonomikā Teorijas tēma par bankām, kredītiem, vienkāršo un sarežģīto procentu aprēķināšanu.
4. Divlīmeņu banku sistēma teorijas tēma par to, kādas ir bankas- centrālās bankas, to uzdevumi un funkcijas, komercbankas, to uzdevumi un funkcijas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kas ir inflācija? Kas ir deflācija? 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Teorijas zināšanu pārbaude par inflācijas, deflācijas jēdzieniem.
2. Naudas funkcijas un īpašības 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uzdevums, kas nostiprina izglītojamā teorijas zināšanas par naudas funkcijām.
3. Jēdziena skaidrojums I 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ietverti tēmā izmantotie jēdzieni, kuriem jāpiemeklē skaidrojums. Vai- skaidrojumam jēdziens.
4. Jēdzieni 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izglītojamais ir apguvis tēmā lietoto terminoloģiju, izprot tās jēgu un lietojumu.
5. Naudas funkcija situācijā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zināšanas prot pielietot praksē- noteikt naudas funkciju konkrētā dzīves situācijā.
6. Inflācija vai deflācija 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izglītojamais analizējot dažādas situācijas un cenu izmaiņas, nosaka vai tā ir inflācija vai deflācija.
7. Kurš iegūs, kurš zaudēs inflācijas rezultātā 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni analizē ieguvumus/ zaudējumus inflācijas rezultātā.
8. Latvijas Bankas pienākums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izglītojamais zina un prot pielietot zināšanas, ko dara centrālā banka – Latvijas Banka.
9. Latvijas komercbanku darbība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izglītojamais zina un prot pielietot zināšanas, ko dara Latvijas komercbankas.
10. Vai atbilst naudas pazīmēm? 3. izziņas līmenis vidēja 5 p. Izglītojamais zina, kādām pazīmēm jāatbilst naudai, prot raksturot, analizēt, esošās zināšanas pielietot jaunā situācijā.
11. Naudas veidi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Uzdevumā ietverti dažādi naudas veidi, kurus teorijas tēmā izglītojamais ir aplūkojis.
12. Ko dara Latvijas Banka un ko komercbankas 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izglītojamais zina un prot pielietot zināšanas, par ko atbildīga centrālā banka – Latvijas Banka, un par ko atbildīgas komercbankas.
13. Vienkāršo procentu aprēķins noguldījumam 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izglītojamais prot aprēķināt vienkāršos procentus, zina IIN likmi, prot to aprēķināt, prot aprēķināt neto ienākumus noguldījuma perioda beigās.
14. Vienkāršo procentu aprēķins kredītam 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izglītojamais prot aprēķināt vienkāršos procentus kredītam.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jēdziena skaidrojums II Citi vidēja 2 p. Ietverti tēmā izmantotie jēdzieni, kuriem jāpiemeklē skaidrojums. Vai- skaidrojumam jēdziens.
2. Kurš iegūs, kurš zaudēs inflācijas rezultātā Citi vidēja 4 p. Skolēni analizē ieguvumus un zaudējumus inflācijas rezultātā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Bankas, nauda I 00:15:00 vidēja 14 p. Ietvertas teorijas tēmas, jēdzienu skaidrojumi un nestandarta uzdevumi- situāciju analīze.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Bankas, nauda II 00:40:00 vidēja 26 p. Ietvertas teorijas tēmas, jēdzienu skaidrojumi un nestandarta uzdevumi- situāciju analīze.