Katram cilvēkam ir savi uzskati, pieredze, attieksme un nostāja attiecībā pret notikumiem pasaulē, politikā un vēsturē. Tie veidojas dažādu apstākļu ietekmē: audzināšanas, politisko simpātiju vai antipātiju, reliģisko uzskatu, vērtību piedzīvotā dēļ. Ne velti ir teiciens: "Cik cilvēku, tik viedokļu". Nav vienādu cilvēku, tāpēc arī viedokļi atšķiras.
 
shutterstock_1208267281.jpg
Viedoklis ir uzskats, izpratne, attieksme vai nostāja kādā jautājumā. Viedoklim ir autors, kurš atspoguļo savas subjektīvās domas. Viedokli nevar pārbaudīt tieši.
Piemēram, Latviešu vēsturnieks Gvido Straube (2011):
Par 1680. gadā (zviedru) pieņemto likumu par skolām.
Patiesībā tā nebija nekāda labdarība pret latviešiem, vienkārši karalim bija vajadzīgi izglītoti pavalstnieki armijas vajadzībām, pārvaldei. Skolas cēla lēni, skolotāju nebija, līdz ar to likuma efektivitāte nebija augsta.
Protams, zviedri uzbūvēja ceļus, pasta stacijas. Ieviesa baznīcu draudžu vecāko amatu, kurā iecēla zemniekus, – 17. gs. revolucionāra lieta. Bet kopumā, varbūt esmu pārāk kritisks, jebkura vara, kas nomainīja cita citu, – poļi, krievi un zviedri nav izņēmums – vismazāk domāja par vietējiem iedzīvotājiem, bet nodarbojās ar savu uzdevumu risināšanu.
shutterstock_1345313291.jpg
Fakts ir jebkurš reāls notikums. Fakts ir kaut kas, kas ir noticis vai ir zināms, ka to var apstiprināt ar pierādījumiem. Tie ir stingri definēti un tos var izmērīt, novērot un pierādīt. Tas attiecas uz kaut ko, kas padara apgalvojumus patiesus un izmanto saistībā ar pētījumiem.
Fakts var būt notikums vai informācija, kas pamatojas uz reāliem notikumiem, ko var pārbaudīt. Tos pamato pierādījumi, statistika, dokumentācija utt.
Piemēram, fakts: 1924. gadā tika izdota Garlība Merķeļa grāmata "Vanems Imanta".
  
6615aca660d04cbbb70906fb5791eb52JPG.jpg
Attēlā: Faktu, ka tas tiešām ir noticis, varam pārbaudīt izdevuma titullapā, kur minēts autors, nosaukums un izdošanas gads
 
Galvenās atšķirības starp faktu un viedokli:
  • Fakts ir apgalvojums, ko var pārbaudīt kā patiesu. Viedoklis ir sprieduma vai ticības izpausme par kaut ko.
  • Fakts ir atkarīgs no novērojumiem vai pētījumiem, bet viedoklis balstās uz pieņēmumu.
  • Fakts ir objektīva realitāte, bet viedoklis ir subjektīvs apgalvojums.
  • Faktu var pārbaudīt ar pierādījumu vai statistikas palīdzību. Gluži pretēji, viedoklis nav pamatots ar pierādījumiem.
  • Fakti izskaidro to, kas patiesībā noticis. Atšķirībā no viedokļa, kas atspoguļo uztveri par kaut ko.
  • Viena svarīga faktu iezīme ir tā, ka tā ir universāla un neatšķiras, to pieminot dažādiem cilvēkiem. Pretstatā tam katra cilvēka viedoklis ir atšķirīgs par konkrētu tēmu, un tas atšķiras citam no cita.
  • Fakti tiek parādīti ar objektīviem terminiem, kamēr viedoklis tiek izteikts ar sarunu valodas vārdiem.
  • Fakti var mainīt ikviena viedokli, bet otrādi nav iespējams.
  • Fakti ir reāla informācija, un tāpēc to nevar apstrīdēt vai apspriest, bet, ja mēs runājam par viedokļiem, tos var apspriest.
 
Atsauce:
Latvijas vēsture pamatskolai 1./ Jura Goldmaņa redakcijā. - Rīga, Zvaigzne ABC, 2011.,22 lpp.
Latviešu valodas vārdnīca, Avots, 1998.,792.lpp
Atsauce https://lv.facts-news.org/
Atsaucehttps://lv.glosbe.com/
Atsaucehttp://www.bibelesbiedriba.lv/religiju-enciklopedija/islams/islams-vesture.html
https://www.uzdevumi.lv/p/latvijas-vesture/6-klase/iepazisanas-ar-vestures-zinatni-12452/re-6b55bfb2-7ec8-4685-9a29-1714a7d7f37c