Teorija

Uzdevumi

1. Arheoloģiskie pieminekļi

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Industriālais piemineklis

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Nemateriālais kultūras mantojums I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Nemateriālais kultūras mantojums II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Jēdzieni

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Materiālais, nemateriālais mantojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Brīvības piemineklis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Vēsturisko notikumu vietas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Pieminekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Latvijas pilis

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Arhitektūras pieminekļi – pilis

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Kultūras mantojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Kultūras pieminekļu veidu apraksti

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Kultūras pieminekļu tabula

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Restaurācija

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Kultūras mantojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Nekustamie industriālie pieminekļi Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
18. Cēlonis un sekas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. Cēlonis, notikums, sekas

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Kā izzināt novada vēsturi I

Grūtības pakāpe: vidēja

16

Materiāli skolotājiem