Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kultūrvēsturiskais mantojums Teorija veidota, lai rosinātu skolēnus izzināt novada kultūras vērtības. Kas ir pieminmeklis? Kas ir mantojums? Kas ir vēsturisko notikumu vietas?
2. Arheoloģiskie pieminekļi Teorija veidota, lai ieinteresētu izglītojamos izzināt tuvākās apkaimes, novada vēsturi, iepazīties ar arheoloģiskajiem pieminekļiem.
3. Arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļi, pilis Latvijā Izglītojamais orientējas materiālajā kultūras mantojumā, zin kas ir arhitrektūras pieminekļi, orientējas pilsētbūvniecības pieminekļos, nemateriālajā un materiālajā kultūras mantojumā.
4. Arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļi Izglītojamais orientējas materiālajā kultūras mantojumā, zin kas ir arhitrektūras pieminekļi, orientējas pilsētbūvniecības pieminekļos, nemateriālajā un materiālajā kultūras mantojumā.
5. Mākslas pieminekļi – senie māklsas darbi, ornamenti Terorijā sniegts neliels ieskats plašajā mākslas pieminekļu klāstā. Senā māksla rotās, darbarīkos, mūzikas instrumentos, ornamentos, literārajos darbos, glezniecībā, tēlniecībā, teātra un kino mākslā.
6. Mākslas pieminekļi Terorijā sniegts neliels ieskats plašajā mākslas pieminekļu klāstā. Senā māksla rotās, darbarīkos, mūzikas instrumentos, ornamentos, literārajos darbos, glezniecībā, tēlniecībā, teātra un kino mākslā.
7. Industriālie pieminekļi I Teorijas izklāstā izskaidrots, kas ir industriālie pieminekļi, nosaukti daži, Latvijai nozīmīgi industriālie pireninekļi, ar mērķi ieinteresēt izglītojamos pētīt tuvākās apkārtnes industriālās vēstures pieminekļus.
8. Industriālie pieminekļi II Teorijas izklāstā izskaidrots, kas ir industriālie pieminekļi, nosaukti daži, Latvijai nozīmīgi industriālie pireninekļi, ar mērķi ieinteresēt izglītojamos pētīt tuvākās apkārtnes industriālās vēstures pieminekļus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Arheoloģiskie pieminekļi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot starp dažāda veida vēstures un kultūrvēstures pieminekļiem atšķirt arheoloģiskos pieminekļus.
2. Industriālais piemineklis 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izglīojamais ir apguvis teoriju un spēj atšķirt industriālos pieminekļus no citiem kultūrvēsturiskiem pienimekļiem.
3. Nemateriālais kultūras mantojums I 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izglītojamais spēj atšķirt kultūrvēsturiskus pieminekļus: zina, prot nosaukt mākslas pieminekļus.
4. Nemateriālais kultūras mantojums II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izglītojamais spēj atšķirt kultūrvēsturiskus pieminekļus: zina, prot nosaukt mākslas pieminekļus.
5. Jēdzieni 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izglītojamais zina tēmā izmantotos jēdzienus un to formulējumus.
6. Materiālais, nemateriālais mantojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izglītojamais izprot atšķirību starp materiālo un nemateriālo kultūru, prot to atšķirt un atbilstoši lietot.
7. Brīvības piemineklis 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pēc pieminekļa fragmenta atpazīst pieminekli, zin tā autoru, uzstādīšanas gadu un nosaukumu.
8. Vēsturisko notikumu vietas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izglītojamais starp ģeogrāfiskiem nosaukumiem spēj atšķirt vēsturiska notikuma vietas. Prot saistīt notikumu ar vietu.
9. Pieminekļi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izglītojamais pēc attēla prot atpazīt pieminekli, noteikt, kurā pilsētā tas atrodas, ar kādu personību tas saistīts.
10. Latvijas pilis 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot pēc attēla atpazīt Latvijas pilis.
11. Arhitektūras pieminekļi – pilis 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zina un pēc fotoattēla atpazīst Latvijas muižu un pili. Ir izpratne, kādam nolūkam tā celta. Zina pamata informāciju par to.
12. Kultūras mantojums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izglītojamais prot atšķirt kultūrvēsturisko mantojumu pēc attēla.
13. Kultūras pieminekļu veidu apraksti 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izglītojamais prot atšķirt kultūrvēsturisko mantojuma veidu pēc apraksta.
14. Kultūras pieminekļu tabula 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izglītojamais prot atšķirt kultūrvēsturisko mantojumu pēc attēla.
15. Restaurācija 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zina informāciju par restaurāciju, atpazīst to attēlā.
16. Kultūras mantojums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izglītojamais spēj atšķirt kultūrvēsturiskus pieminekļus: zina, prot nosaukt mākslas pieminekļus.
17. Nekustamie industriālie pieminekļi Latvijā 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Pēc industriālā pieminekļa nosaukuma prot noteikt tā veidu.
18. Cēlonis un sekas 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prasme izanalizēt notikumus un izsecināt kurš ir notikuma cēlonis un kurš tā sekas.
19. Cēlonis, notikums, sekas 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prasme izanalizēt notikumus un sakārtot tos secībā: cēlonis, notikumus, sekas.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Celtne un novads Citi vidēja 2 p. Prot pēc attēla atpazīt Latvijas pilis un zina to atrašanās vietu, novadu.
2. Notikums Citi vidēja 3 p. Prasme izanalizēt notikumus un sakārtot tos secībā: cēlonis, notikumus, sekas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā izzināt novada vēsturi I 00:20:00 vidēja 16 p. Zina un atpazīst ievērojamākos Latvijas arhitektūras un kultūras pieminekļus. Prot veidot stāstījumu par tiem, veidojot izstādi vai ekskursijas maršrutu kādā no Latvijas novadiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā izzināt novada vēsturi II 00:40:00 augsta 30 p. Prot atpazīt un raksturot Latvijas arhitektūras pērles- lielākās muižas un pilis, pieminekļus. Spēj veidot izstādi vai gida par sava novada vēsturiskajām vietām.