Teorija

Uzdevumi

1. Jaunie laiki

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Renesanse un humānisms

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Nosaki attēlā saikni ar renesansi

Grūtības pakāpe: augsta

2
4. Itālijas renesanse

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Nosaki attēla raksturojumu

Grūtības pakāpe: augsta

1
6. Renesanses mākslinieki

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Humānisms

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Atbildi jautājumu par cilvēku

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Renesanse un humānisms Florencē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Renesanses nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Pēti avotus par izglītību

Grūtības pakāpe: augsta

3
12. Savieto autoru un viņa devumu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Notikumi Eiropā

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Jaunie laiki

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Renesanse un humānisms

Grūtības pakāpe: vidēja

20

Materiāli skolotājiem