Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

27p.
1. Sengrieķu dievi 2p.
2. Sengrieķu mitoloģija un reliģija 2p.
3. Antīkā zinātne 2p.
4. Antīkā zinātne 2p.
5. Sengrieķu teātris 2p.
6. Sengrieķu teātris 2p.
7. Sengrieķu māksla 2p.
8. Sengrieķu māksla 2p.
9. Olimpiskās spēles 2p.
10. Olimpiskās spēles 2p.
11. Septiņi pasaules brīnumi 2p.
12. Septiņi pasaules brīnumi 2p.
13. Sengrieķu mitoloģija un reliģija 1p.
14. Antīkā zinātne 1p.
15. Olimpiskās spēles 1p.