Teorija

Uzdevumi

1. Sengrieķu dievi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Sengrieķu mitoloģija un reliģija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Antīkā zinātne

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Antīkā zinātne

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Sengrieķu teātris

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Sengrieķu teātris

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Sengrieķu māksla

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Sengrieķu māksla

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Olimpiskās spēles

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Olimpiskās spēles

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Septiņi pasaules brīnumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Septiņi pasaules brīnumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Notikumi

Grūtības pakāpe: zema

1,5
14. Pasaules brīnumu rašanās laiks

Grūtības pakāpe: zema

1,5

Testi

1. Zinātne, reliģija un kultūra Senajā Grieķijā

Grūtības pakāpe: vidēja

27

Materiāli skolotājiem