Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13p.
1. Ebreji senatnē 2p.
2. Senās ebreju valsts izveidošanās 2p.
3. Jūdaisms 2p.
4. Ebreju reliģija un kultūra 2p.
5. Izraēlas karalistes valdnieki 1p.
6. Izraēlas karalistes sabrukums 1p.
7. Ebreju kultūra 1p.
8. Bībele un vēsture 2p.