Teorija

Uzdevumi

1. Feniķija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Feniķijas uzplaukums un noriets

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Ebreji senatnē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Senās ebreju valsts izveidošanās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Jūdaisms

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Ebreju reliģija un kultūra

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Senā Persija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Bībele un vēsture

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Notikumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
10. Notikumi

Grūtības pakāpe: zema

1,5

Testi

1. Feniķija

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Ebreji

Grūtības pakāpe: vidēja

13
3. Senā Persija

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Materiāli skolotājiem