Solo
Solo - dzied viens dziedātājs - solists.


Dziesma bez pavadījuma
Dziesma ar pavadījumu