Koris
Koris - dzied daudzi dziedātāji - koristi.

Kora dziesma bez pavadījuma
Kora dziesma ar pavadījumu