Ritma zilbes
Ritma zilbes ir ritma zīmes bez noteikta augstuma, bet ar noteiktu garumu. Tās var lasīt, plaukšķināt, klauvēt un citādi ritmizēt. 

Katru zilbi atsevišķi lasa šādi:
Ritma zilbes.png

Piemēru lasa šādi:
Ritma piemērs ar zilbēm 1.png