Takts

Notis dzīvo taktīs. Takts lielumu nosaka taktsmērs. To raksta sākumā.


divas ceturtdaļas.png - taktsmērs norāda, ka vienā taktī var dzīvot Pusnots.png vai tā - tā.png ,vai tā ti - ti.png , vai ti - ti - tā.png, vai ti - ti ti - ti.png.


taktsvītra.png - taktsvītru zīmē starp taktīm.


dubultsvītra.png - dubultsvītru zīmē skaņdarba beigās.

sandra.bmp