Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pirmie tautskolotāji Izprot mūzikas attīstības gaitu Latvijā. Zina pirmos tautskolotājus un nostiprina zināšanas par latviešu profesionālās mūzikas pamatlicējus, viņu ieguldījumu mūsdienu mūzikas attīstībā. Apzinās, ka mūzikas tradīcijas ir būtiska Latvijas kultūras mantojuma daļa.
2. Latviešu profesionālās mūzikas pirmsākums Izprot mūzikas attīstības gaitu Latvijā. Zina pirmos tautskolotājus un nostiprina zināšanas par latviešu profesionālās mūzikas pamatlicējus, viņu ieguldījumu mūsdienu mūzikas attīstībā. Apzinās, ka mūzikas tradīcijas ir būtiska Latvijas kultūras mantojuma daļa.
3. Skaņdarba forma Nostiprina izpratni par skaņdarba formu. Atkārto perioda uzbūvi, analizē dziesmas. Zina, kas ir periods, teikums, frāze, motīvs.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Fakti par izglītību un kultūru 2. izziņas līmenis zema 1 p. Nostiprina zināšanas par latviešu profesionālās mūzikas pamatlicējiem, viņu dzīvesstāstu, ieguldījumu mūsdienu mūzikas attīstībā. Veido izpratni par kultūrvietu un notikumu nozīmi un vērtību Latvijas mūzikas dzīvē. Apzinās, ka mūzikas tradīcijas ir būtiska Latvijas kultūras mantojuma daļa.
2. Latvijas kultūrvietas, personības un notikumi 2. izziņas līmenis zema 2 p. Nostiprina zināšanas par latviešu profesionālās mūzikas pamatlicējiem, viņu dzīvesstāstu, ieguldījumu mūsdienu mūzikas attīstībā. Veido izpratni par kultūrvietu un notikumu nozīmi un vērtību Latvijas mūzikas dzīvē. Apzinās, ka mūzikas tradīcijas ir būtiska Latvijas kultūras mantojuma daļa.
3. Tautasdziesmas pazudusī rinda 2. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīst, dzied un zina no galvas latviešu tautasdziesmas ''Pirmodienu silta saule'', ''Ej, saulīte, drīz pie Dieva'', ''Pērkonītis'', ''Strauja, strauja upe tecēj'''. Izprot tautasdziesmu nemainīgo vērtību un svarīgo nozīmi kultūras mantojumā.
4. Tautasdziesmas pazudušie vārdi 2. izziņas līmenis zema 2 p. Atpazīst, dzied un zina no galvas latviešu tautasdziesmas ''Pirmodienu silta saule'', ''Ej, saulīte, drīz pie Dieva'', ''Pērkonītis'', ''Strauja, strauja upe tecēj'''. Izprot tautasdziesmu nemainīgo vērtību un svarīgo nozīmi kultūras mantojumā.
5. Teikumi par izglītību un kultūru 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Veido izpratni par Latvijas kultūras un mūzikas attīstības vēsturi, iepazīst latviešu profesionālās mūzikas attīstības pirmsākumus, nozīmīgas personības Latvijas kultūrā. Apzinās, ka mūzikas tradīcijas ir būtiska Latvijas kultūras mantojuma daļa.
6. Latvijas kultūrvietas, personības un notikumi attēlā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina zināšanas par latviešu profesionālās mūzikas pamatlicējiem, viņu dzīvesstāstu, ieguldījumu mūsdienu mūzikas attīstībā. Veido izpratni par kultūrvietu un notikumu nozīmi un vērtību Latvijas mūzikas dzīvē. Apzinās, ka mūzikas tradīcijas ir būtiska Latvijas kultūras mantojuma daļa.
7. Personību salīdzinājums 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot mūzikas attīstības gaitu Latvijā. Zina pirmos tautskolotājus un nostiprina zināšanas par latviešu profesionālās mūzikas pamatlicējus, viņu ieguldījumu mūsdienu mūzikas attīstībā. Apzinās, ka mūzikas tradīcijas ir būtiska Latvijas kultūras mantojuma daļa.
8. Perioda vienība nošu piemērā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina izpratni par skaņdarba formu. Atkārto perioda uzbūvi, analizē dziesmas. Zina, kas ir periods, teikums, frāze, motīvs.
9. Perioda vienība tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina izpratni par skaņdarba formu. Atkārto perioda uzbūvi, analizē dziesmas. Zina, kas ir periods, teikums, frāze, motīvs.
10. Perioda vienība teksta fragmentā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina izpratni par skaņdarba formu. Atkārto perioda uzbūvi, analizē dziesmas. Zina, kas ir periods, teikums, frāze, motīvs.
11. Perioda vienības nosaukums 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina izpratni par skaņdarba formu. Atkārto perioda uzbūvi, analizē dziesmas. Zina, kas ir periods, teikums, frāze, motīvs.
12. Dziesmu salīdzinājums 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Analizē un salīdzina dziesmas. Iepazīst latviešu profesionālās mūzikas pamatlicēju skaņdarbus. Apzinās, ka mūzikas tradīcijas ir būtiska Latvijas kultūras mantojuma daļa.
13. Dziesmas analīze 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Klausās un analizē dziesmas. Prot noteikt dziesmas veidu, kora veidu un izpildījuma veidu. Iepazīst latviešu profesionālās mūzikas pamatlicēju skaņdarbus. Apzinās, ka mūzikas tradīcijas ir būtiska Latvijas kultūras mantojuma daļa.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tautasdziesmas sajauktās rindas Citi vidēja 4 p. Atpazīst, dzied un zina no galvas latviešu tautasdziesmas ''Pirmodienu silta saule'', ''Ej, saulīte, drīz pie Dieva'', ''Pērkonītis'', ''Strauja, strauja upe tecēj'''. Izprot tautasdziesmu nemainīgo vērtību un svarīgo nozīmi kultūras mantojumā.
2. Perioda vienība nošu fragmentā Citi vidēja 1 p. Nostiprina izpratni par skaņdarba formu. Atkārto perioda uzbūvi, analizē dziesmas. Zina, kas ir periods, teikums, frāze, motīvs.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latviešu tautasdziesmu vārdi un skaņdarbu analīze 00:20:00 vidēja 12 p. Analizē un salīdzina dziesmas. Iepazīst latviešu profesionālās mūzikas pamatlicēju skaņdarbus. Atpazīst un zina no galvas latviešu tautasdziesmas. Apzinās mūzikas tradīciju nemainīgo vērtību un svarīgo nozīmi Latvijas kultūras mantojumā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latviešu mūzikas klasiķi, kultūrvietas un notikumi 00:15:00 vidēja 7 p. Izprot mūzikas attīstības gaitu Latvijā. Zina pirmos tautskolotājus un nostiprina zināšanas par latviešu profesionālās mūzikas pamatlicējus, viņu ieguldījumu mūsdienu mūzikas attīstībā. Apzinās, ka mūzikas tradīcijas ir būtiska Latvijas kultūras mantojuma daļa.