Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ziemassvētki Veido izpratni par dažādām Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām, skaņdarbu saturu, dažādiem izpildītājsastāviem.
2. Sakrālā mūzika Veido izpratni par dažādām Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām, skaņdarbu saturu, dažādiem izpildītājsastāviem.
3. Gamma, tonika, noturīgās pakāpes Nostiprina prasmi darboties Do, Sol, Fa mažorā. Zina gammu, noturīgās pakāpes. Prot noteikt tonalitāti, toniku. Zina skaņu nosaukumus un pazīst tās līnijkopā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kas ir Ziemassvētku dziesma 2. izziņas līmenis zema 1 p. Veido izpratni par dažādām Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām.
2. Nosaki tautisko Ziemassvētku dziesmu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Klausās mūziku. Prot izvēlēties un noteikt Ziemassvētku koncertam atbilstošu priekšnesuma saturu. Zina, ka dažādās vietās skan atšķirīga Ziemassvētku mūzika.
3. Nosaki sakrālo Ziemassvētku dziesmu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Klausās mūziku. Prot izvēlēties un noteikt Ziemassvētku koncertam atbilstošu priekšnesuma saturu. Zina, ka dažādās vietās skan atšķirīga Ziemassvētku mūzika.
4. Mūzikas izteiksmes līdzekļi 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Klausās un analizē Ziemassvētku skaņdarba mūzikas izteiksme līdzekļus. Prot noteikt izpildītājastāvu.
5. Pazudušie vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Apgūst, dzied un zina no galvas Ziemassvētku dziesmas.
6. Kas ir sakrālā mūzika 2. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, ka dažādās vietās skan atšķirīga Ziemassvētku mūzika. Izprot un lieto jēdzienu - sakrālā mūzika.
7. Nosaki mūzikas instrumentu 2. izziņas līmenis zema 1 p. Attēlā atpazīst mūzikas instrumentu.
8. Dziesmas vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 7 p. Apgūst un zina no galvas Ziemassvētku dziesmas.
9. Gamma un tās elementi 2. izziņas līmenis zema 1 p. Zina gammu, toniku un skaidro to nozīmi.
10. Nosaki toniku 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina prasmi darboties Do, Sol, Fa mažorā. Prot noteikt tonalitāti, toniku. Zina skaņu nosaukumus un pazīst tās līnijkopā.
11. Nosaki tonalitāti 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina prasmi darboties Do, Sol un Fa mažorā. Prot noteikt tonalitāti un toniku. Pazīst alterācijas zīmes.
12. Nosaki noturīgās pakāpes 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina prasmi darboties Do, Sol, Fa mažorā. Prot noteikt tonalitāti, toniku. Zina alterācijas zīmes.
13. Atrodi noturīgās pakāpes 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Nostiprina prasmi darboties Do, Sol, Fa mažorā. Zina gammu, noturīgās pakāpes. Zina skaņu nosaukumus un pazīst tās līnijkopā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Klausies un nosauc izpildītāju sastāvu Citi vidēja 1 p. Klausās un analizē Ziemassvētku mūziku. Prot noteikt izpildītājastāvu.
2. Klausies un nosauc instrumentu Citi vidēja 1 p. Klausās mūziku un atpazīst mūzikas instrumentu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ziemassvētki. Gamma 15:00:00 vidēja 12 p. Veido izpratni par dažādām Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām, skaņdarbu saturu, dažādiem izpildītājsastāviem. Apgūst un zina no galvas Ziemassvētku dziesmu. Nostiprina prasmi darboties Do, Sol, Fa mažorā. Zina noturīgās pakāpes. Prot noteikt tonalitāti, toniku. Zina skaņu nosaukumus un pazīst tās līnijkopā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ziemassvētku mūzika. Gamma 15:00:00 vidēja 9 p. Veido izpratni par Ziemassvētku mūziku, skaņdarbu saturu, dažādiem izpildītājsastāviem. Klausās un analizē mūziku. Nostiprina prasmi darboties Do, Sol, Fa mažorā. Zina noturīgās pakāpes. Prot noteikt tonalitāti, toniku. Zina skaņu nosaukumus un pazīst tās līnijkopā.