Gamma ir pēc kārtas sarindotas skaņas.
Tonika ir gammas pirmā pakāpe.
Gammas noturīgās pakāpes ir: I - III - V jeb 1 - 3 - 5
Pārējās pakāpes ir nenoturīgās.
Gammas sākas un beidzas ar pirmo pakāpi.
Gammā ir septiņas pakāpes, tās var apzīmēt:
  • gan ar romiešu cipariem I - II - III - IV - V - VI - VII - I'
  • gan ar arābu cipariem 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 1'
 
Pakāpju apzīmēšanai pie nots vai cipara lieto komatiņu, kas norāda vienāda nosaukuma apakšējo vai augšējo pakāpi.
Do mažorā nots do (I) (1) ir pirmā apakšējā pakāpe.
 
Do_4da'.png
 
Do mažorā nots do' (I') (1') ir pirmā augšējā pakāpe.
 
Do'_4dala.png
 
Piemērs:
Do mažors.
Tonika ir nots do jeb gammas pirmā pakāpe.
Noturīgās pakāpes ir do - mi  -sol  - do' (I - III - V - I'), (1 - 3 - 5 - 1')
 
 Do_not_pak_sarkanas_I_1.png
 
Sol mažors.
Tonika ir nots sol jeb gammas pirmā pakāpe.
Noturīgās pakāpes ir sol - si  -re - sol (I - III - V, - I), (1 - 3 - 5, - 1)
 
Sol_tetrahord_notis_I_1_sarkanas.png
 
Fa mažors.
Tonika ir nots fa jeb gammas pirmā pakāpe.
Noturīgās pakāpes ir fa- la - do - fa (I - III - V, - I), (1 - 3 - 5, - 1)