Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Opera un balets Iepazīst un veido izpratni par dažādiem operas un baleta elementiem - mūziku, literatūru, teātri. Nostiprina izpratni par operas un baleta žanru; iepazīst operas un baleta elementus un uzbūvi.
2. Operas un baleta izrādes Iepazīst un veido izpratni par dažādiem operas un baleta elementiem - mūziku, literatūru, teātri. Nostiprina izpratni par operas un baleta žanru; iepazīst operas un baleta elementus un uzbūvi.
3. Tonalitāte re minors Nostiprina prasmi darboties re minorā. Zina re minora gammu un trijskani. Prot noteikt tonalitāti un toniku. Zina skaņu nosaukumus un pazīst tās līnijkopā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Operas un baleta elementi attēlā 1. izziņas līmenis zema 1 p. Iepazīst dažādus operas elementus. Veidojas izpratne par operas vai baleta izrādes māksliniekiem, veidotājiem, elementiem.
2. Operas un baleta elementu jēdzieni 1. izziņas līmenis zema 1 p. Iepazīst un veido izpratni par dažādiem operas un baleta elementiem - mūziku, literatūru, teātri.
3. Izrādes veidotāju jēdzienu skaidrojums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Iepazīst dažādus operas elementus. Veidojas izpratne par operas vai baleta izrādes veidotājiem.
4. Operas un baleta elementu izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Iepazīst un veido izpratni par dažādiem operas un baleta elementiem - mūziku, literatūru, teātri.
5. Žanrs un izpildītājsastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina izpratni par operas un baleta žanru. Klausās, analizē un iepazīst operas un baleta elementus un uzbūvi.
6. Opera "Spēlēsim operu "Mazais skursteņslauķis"" 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nostiprina izpratni par operas žanru. Klausās, analizē un iepazīst operas elementus un uzbūvi. Attīsta izpratni par tēla atklāsmi.
7. Balss tips un reģistrs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Veidojas izpratne par operas mūzikas elementiem. Attista prasmi analizēt skaņdarbu, noteikt dziedātāja balss tipu.
8. Apgalvojumi par operu un baletu 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Iepazīst un veido izpratni par dažādiem operas un baleta elementiem - mūziku, literatūru, teātri.
9. Nots un pakāpes izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina prasmi darboties re minorā. Prot noteikt tonalitāti, toniku. Zina nošu nosaukumus, pakāpes un pazīst tās līnijkopā.
10. Notis un pakāpes klaviatūrā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina prasmi darboties Do, Sol, Fa mažorā. Zina gammu, noturīgās pakāpes. Zina skaņu nosaukumus un pazīst tās līnijkopā.
11. Nots un pakāpes noteikšana pēc attēla 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nostiprina prasmi darboties re minorā. Prot noteikt tonalitāti, toniku. Zina nošu nosaukumus, pakāpes un pazīst tās līnijkopā.
12. Apgalvojumi par re minoru pēc attēla 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nostiprina prasmi darboties re minorā. Prot noteikt tonalitāti, toniku. Zina nošu nosaukumus, pakāpes un pazīst tās līnijkopā.
13. Apgalvojumi par re minoru 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Nostiprina prasmi darboties re minorā. Prot noteikt tonalitāti, toniku. Zina nošu nosaukumus, pakāpes un pazīst tās līnijkopā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izrādes veidotāji Citi zema 1 p. Iepazīst dažādus operas elementus. Veidojas izpratne par operas vai baleta izrādes veidotājiem.
2. Operas un baleta elementu skaidrojums Citi vidēja 1 p. Iepazīst un veido izpratni par dažādiem operas un baleta elementiem - mūziku, literatūru, teātri.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Opera, balets, re minors 00:20:00 vidēja 6 p. Iepazīst un veido izpratni par dažādiem operas un baleta elementiem - mūziku, literatūru, teātri. Nostiprina izpratni par operas un baleta žanru; iepazīst operas un baleta elementus un uzbūvi. Nostiprina prasmi daboties re minorā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Operas un baleta izrādes 00:20:00 vidēja 11 p. Iepazīst un veido izpratni par dažādiem operas un baleta elementiem - mūziku, literatūru, teātri. Nostiprina izpratni par operas un baleta žanru; iepazīst operas un baleta elementus un uzbūvi.