Tonalitāte ir noteikta skaņkārta no noteiktas pamatskaņas.
Gamma ir pēc kārtas sarindotas skaņas: re minors sākas un beidzas ar noti re, ar pirmo pakāpi.
Tonika ir gammas pirmā pakāpe, re minorā tā ir nots re.
Tonikas trijskanis ir gammas pirmā, trešā, piektā pakāpe: re minorā notis re – fa – la.
Pakāpes var pierakstīt gan ar romiešu, gan arābu cipariem.
 
reGamma.PNG
 
Noturīgās pakāpes ir trijkaņa skaņas: re – fa – la – re' jeb I – III – V – I' jeb 1 – 3 – 5 pakāpe.
Pārējās ir nenoturīgās pakāpes: mi – sol – sib – do jeb II – IV – VI – VII jeb 2 – 4 – 6 – 7 pakāpe.
 
Pie nošu atslēgas re minorā ir viena alterācijas zīme – si bemols.
 
re_sib.PNG
 
Alterācijas zīmes, kas nepieciešamas gammām, raksta pēc nošu atslēgas, bet pirms taktsmēra.