Audzinātāja stunda jebkura vecuma skolēniem
 
Mērķis
  1. rosināt skolēnos pozitīvas emocijas;
  2. apzināties savas dzimtas saknes;
  3. iepazīstināt klasesbiedrus ar savu mīļāko cilvēku ģeogrāfisko atrašanās vietu.
 
Nepieciešamie materiāli: Izgriezta Latvijas kontūra (var būt arī Latvijas karte), izgrieztas papīra sirsniņas (skolēnu skaits x 5)  un līme. Ja audzinātājs zina, ka kādam skolēnam tuvinieki strādā ārzemēs, jāsagatavo plašāka karte.
  
Stundas gaita
1. Skolēni sēž aplī. Skolotājs uzaicina katru padomāt:
 
Kur dzīvo tuvākie radinieki?
Kad pēdējo reizi biji ciemos?
Vai vēlies domās aizsūtīt saviem mīļajiem sveicienu? Kam? Kāpēc?
  
Tiem, kas paši vēlas, ļauj atbildēt uz dotajiem jautājumiem skaļi. Arī audzinātājs var pastāstīt par saviem tuviniekiem, ja skolēni nav informēti par skolotāja vecākiem, vecvecākiem, brāļiem, māsām, krustvecākiem u.c.
 
2. Skolēniem piedāvā izvēlēties papīra sirsniņas (ne vairāk kā 5 gabal) un uzrakstīt uz tām savu mīļo vārdus (vai iesaukas, vai radniecību, piemēram, māsa, krustmāte vai tamlīdzīgi.).
 
Katrs pielīmē savas sirsniņas Latvijas kontūrai, atbilstoši tām vietām, kur mīļie cilvēki dzīvo. Skolotājs atgādina, ka, līmējot katru sirsniņu, jādomā par to cilvēku un jāsūta viņam labas domas.
 
latv2.PNG
 
Rezultātā izveidojas jauks plakāts, kuru var piestiprināt klasē pie sienas.
 
latv3.PNG
 
Šo plakātu skolēni laika gaitā var papildināt.
 
Atsauce:
Ropažu vidusskolas skolotājas Mg.paed. Laimas Baltiņas pieredze