Matemātikas - audzinātāja stunda 3. - 5. klasei
  
Stundas mērķis: 
  1. rosināt interesi par Latviju;
  2. attīstīt sadarbības prasmes;
  3. attīstīt iztēli;
  4. attīstīt emocionālās un radošās spējas.
  
Nepieciešamie materiāli:  kartons, dzijas, lentītes, līme, aplikāciju papīrs, šķēres, dabas materiāli.
 
Stundas plāns:
  1. saruna par  skaitļu vissenāko vēsturi;
  2. saruna par Latvijas dzimšanas dienu;
  3. praktiskais darbs;
  4. īsa darbu prezentācija.
 
Stundas gaita.
 
Mazliet no vēstures.

      Cilvēces attīstība nav iedomājama bez skaitļa jēdziena. Tie radās ilgi pirms cilvēks izgudroja simbolus savu domu pierakstam. Radās pirmās abstrakcijas, kas izpaudās tādējādi, ka skaitāmos priekšmetus aizstāja ar citiem: akmentiņiem, zariņiem, mezgliņiem. Tos savēra vai sasēja uz aukliņas (šo principu ir mantojuši mums pazīstamie skaitīkļi).
 
Uzdevums.
   
18. novembrī Latvijai ir dzimšanas diena.
Mēs iedomāsimies, ka laika mašīna mūs atmetusi tālu atpakaļ pagātnē pirms daudziem gadsimtiem. Mēs gribam pateikt tā laika cilvēkiem, kad mūsu dzimtā Latvija  dibināta un cik tā ir veca 200... gadā. Kā varētu parādīt informāciju, kas sastāv no “skaitļiem”, izmantojot dažādus materiālus?
 
Skolēni strādā klasē pa pāriem. Nobeigumā veido izstādi, skolēni pastāsta par savu veikumu. Darba laikā skolotājs var kaut ko interesantu pastāstīt  par Latvijas vēsturi (atkarībā no vecumposma), var lasīt dzeju-veltījumus Latvijai, fonā varētu skanēt atbilstoša mūzika.
Šo darbu var veikt arī laukā, lietojot tikai dabas materiālus.

Komentāri pēc stundas.
Skolēni strādāja radoši, citam skaitļi bija mezgliņi, citam dzijas pušķīši, citam skaitļu šķiras atšķīrās ar krāsu, citiem ar pavedienu kārtību.
Skolēni abas mācību stundas nepiespiesti domāja un runāja par Latviju, viņu darbu izstāde par tā brīža emocijām atgādinās ilgāku laiku.
 
Capture.PNG
 
Atsauce:
Ropažu vidusskolas skolotājas Laima Baltiņa pieredze