Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12,5p.
1. Invariantu metode I 6,5p.
2. Invariantu metode. Skudras 1p.
3. Invariantu metode. Skaitļa pārveidošana 5p.