Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Vienādojuma ar 2 mainīgajiem sastādīšana. Summa vai starpība 2p.
2. Otrās pakāpes vienādojuma ar 2 mainīgajiem atrisinājuma izvēle 1p.
3. Kvadrātvienādojuma ar 2 mainīgajiem y noteikšana 3p.