Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Procenti. Skaitļu reizinājums un summa tekstā 4p.
2. Teksta uzdevums ar procentiem 5p.