Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

18,5p.
1. Saskaitīšanas metode. Pretēji koeficienti pie x I 4p.
2. Risinām kopā, ja koeficienti nav pretēji skaitļi 6,5p.
3. Saskaitīšanas paņēmiens. Kvadrātvienādojumi 8p.