Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

8p.
1. Kopīgais darbs 4p.
2. Kopīgais darbs 4p.