Riņķa līnija ir ievilkta trijstūrī, ja tā pieskaras visām trijstūra malām. 
Jebkurā trijstūrī var ievilkt riņķa līniju, un tās centrs atrodas šī trijstūra leņķu bisektrišu krustpunktā.
Trijstūra laukums ir vienāds ar tā pusperimetra un ievilktas riņķa līnijas rādiusa reizinājumu.
S(ABC)=pr, kur \(a\), \(b\) un \(c\) ir trijstūra malas, \(r\) - ievilktas riņķa līnijas rādiuss.
 
15okteor.png
 
Piemērs:
Regulārā trijstūrī ievilktas riņķa līnijas rādiuss \(r = 6\) cm, bet puse no trijstūra malas ir 63 cm.
 
Aprēķināt trijstūra perimetru un laukumu!
 
1) Trijstūra mala AB=263=123(cm)
 
2) Perimetrs ir visu malu summa.
P=3AB=3123=363(cm)
 
3) Laukuma formula ir S(ABC)=pr
(pusperimetrs ir puse no visa perimetra)
 
p=0,5P=0,5363=183(cm)
S=6183=1083(cm2)
 
Atsauce:
Ģeometrija pamatskolai 3.daļa/Silva Januma, Inese Lude. -Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. - 108 lpp. - izmantotā literatūra: 47.-50.lpp.