Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11p.
1. Reizinājuma vai dalījuma zīmes noteikšana 2p.
2. Reizinājuma salīdzināšana ar 0. Risināšana, aizstājot ar nevienādību sistēmām 2p.
3. Daļveida nevienādības uzrakstīšana ar nevienādību sistēmām. Nestingrā nevienādība 1p.
4. Daļveida nevienādības atrisināšana, aizstājot ar nevienādību sistēmām 2p.
5. Daļveida nevienādības atrisināšana. Labajā pusē skaitlis 4p.